به سامانه آزمون های آنلاین علوم تجربی خوش آمدید.

در صورتیکه با موبایل مشاهده می کنید ،

جهت نمایشگر گوشی خود را افقی (landscape) نمایید.

لطفا دانش آموزان فقط در آزمون مربوط به کلاس خودشان شرکت کنند.

حبیب الله تیموری (دبیر علوم تجربی شهرستان تربت جام)


ورود به سیستم ثبت نام